Ubytování Dolní Morava - Oldřich Podolský


Tipy na výlety

Jeseníky - Praděd

Jeseníky - PradědNejvyšší hora Jeseníků Praděd je se svými 1492 m n. m. současně nevyjšším vrcholem celé Moravy. Na vrcholu Pradědu se do výšky 162 m tyčí televizní věž symbolizující kosmickou loď. Víte, že vrchol této věže je nejvyšším bodem v České republice? Krajina na Pradědu a jeho okolí je národní přírodní rezervací. Rozkládá se zde v našich přírodních podmínkách vzácná přírodní krajina – tundra.

Jeseníky - Karlova Studánka

Jeseníky - Karlova StudánkaLázně Karlova Studánka leží v bruntálském okrese, 15 km severozápadně od města Bruntál. Lázně stojí na místě původně železářské osady Hubertov a proslavily je prameny železité kyselky i čisté horské lesnaté prostředí. Proto je toto známé lázeňské letovisko také oblíbeným turistickým centrem, odkud je dobrý výchozí bod na Praděd.

Jeseníky - Jeskyně na Pomezí

Jeseníky - Jeskyně na PomezíJeskyně Na Pomezí jsou největším jeskynním systémem v České republice vzniklým rozpouštěním mramoru, tj. krystalického vápence. Vyznačují se úzkými a místy vysokými chodbami, které se v kříženích rozšiřují v menší dómy. Pro tyto jeskyně jsou typické nátekové útvary vytvářející kaskády a mohutné členité krápníky.
Celková délka jeskynního systému je asi 1000 metrů, délka turistické trasy činí 530 m s dobou prohlídky 45 minut. Průměrná teplota v jeskyních je 7,7°C, vlhkost ovzduší 99 %. Od roku 1958 jsou jeskyně a jejich okolí zařazeny mezi chráněná území (dnes národní přírodní památka).

Velké Losiny

Velké LosinyVýznamnou dominantou je krásný renesanční zámek s arkádami, freskami a sgrafity. Zámku dominuje osmiboká věž připomínající městské strážní věže. Původní část zámku, dochovaná téměř v nezměněné podobě, je dokladem života starých šlechtických rodin I6. století. V 17. století byl zámek rozšířen a v současné době je obklopen krásným parkem. Interiéry zámku nesou pečeť od renesance až po klasicismus. Opravdovým klenotem je Rytířský sál s renesančním stropem, který je ozdoben dřevěnými kazetami.
Ruční papírna se poprvé připomíná svou nejstarší známou průsvitkou již v roce I596. Papír se zde po celá čtyři staletí nepřetržitého provozu dodnes vyrábí tradičním manufakturním postupem. V objektu této technické a kulturní památky je otevřeno Muzeum papíru, přibližující vznik a vývoj papírenské výroby.

Javoříčko jeskyně

Javoříčko jeskyněJavoříčské jeskyně se vyznačují značným množstvím a pestrostí krápníkové výzdoby a z těchto důvodů patří k nejpěknějším jeskyním u nás. Javoříčskou jeskyni najdeme severozápadním směrem od města Olomouc u východního okraje obce Javoříčko. Jeskyně se nacházejí v oblasti Zábřežské vrchoviny jižním směrem od turisticky vyhledávaného hradu Bouzov. Javoříčská jeskyně je dvoupatrová a je v oblasti krasových vápenců Severomoravského krasu. Jeskyně dosahuje délky 4 kilometry. Jeskyně byla vytvořena vodním tokem ponorného potoka Špraněk, ve stejnojmenném vrcholku. Podzemí ukrývá rozlehlé prostory dómů, které patří k největším u nás.

Bouzov

Bouzov Lesnatou krajinu u Litovle ovládá romantický hrad Bouzov. Hrad vznikl někdy na počátku 14. století, první majitel je znám od roku 1317. Od poloviny 14. do roku 1695 hrad vícekrát změnil majitele. Reprezentační interiéry hradu, zhotovené s neobyčejnou pečlivostí, jsou zařízeny hodnotným historickým mobiliářem a starými řádovými památkami. Hrad je plně vybaven, přičemž mnohé předměty uměleckého řemesla sem byly převezeny na počátku 20. století z Německa, Itálie a dalších států. Zdi hlavních místností jsou ve své spodní části obloženy dřevem, stropy bývají opatřeny dřevěnými kazetami nebo provedeny s jinou truhlářskou výzdobou. Dominantní prostorou je Rytířský sál, který sloužil jako shromaždiště členů řádu. Nádherným vyřezávaným nábytkem z pozdního baroka vyniká velmistrova ložnice. Hradní kapli se vznosnými klenbami zdobí gotické náhrobky řádových mistrů, převezené do Bouzova z hradu Hornecku. Sloupová síň, doplněná deskovými obrazy z 15. století, má svůj vzor ve vrcholně gotickém slohu. Ve stylu novorenesance byla vystavěna Lovecká síň s malbami na zdech a trojnásobně valenou klenbou.

Úsov

ÚsovHrad Úsov byl založen ve 13. století. Poprvé se připomíná v roce 1260 v přídomku Jiljího ze Švábenic. Stavba měla podobu tzv. francouzského kastelu s vysokou hradbou a mnoha věžemi. Podle velkorysosti stavby u nás neobvyklého typu se předpokládá, že hrad založili čeští králové. V roce 1643 byl hrad dobyt Švédy. Nutná rekonstrukce poškozeného hradu byla spojena s jeho přestavbou na barokní zámek. V jižní části hradu byl přímo mezi hradební věže postaven dvoupatrový barokní palác s půdním polopatrem. Poté, co bylo centrum panství přeneseno na Nové Zámky, hledalo se pro zámek nové využití. V roce 1900 zde bylo zřízeno lovecko-lesnické muzeum, kam byly soustředěny lichtenštejnské lovecké sbírky. Toto muzeum je v zámku dodnes.

Pastviny

PastvinyV letech 1932-38 byla na Divoké Orlici vybudována vodní nádrž Pastviny. Jezero je asi 7 km dlouhé, plocha 110 ha, objem nádrže 11 mil. metrů krychlových. Hráz je zděná, 43 m vysoká, 193 m dlouhá. Součástí přehrady je i hydroelektrárna. Účelem přehrady je výroba el. energie, regulace průtoku, ochrana před povodněmi a využití pro rekreaci. Přibližně v polovině cesty mezi hlavní hrází a Kláštercem nad Orlicí je místo zvané Kraví skok. Přes údolí Bublačku je zde postaven železný most, který původně stával přes řeku ve "starých Pastvinách". Z tohoto mostu prý do vody skočila kráva, aniž by utrpěla jakékoliv zranění. Do měsíce po tomto skoku porodila zcela zdravé tele.

Kralický Sněžník

Kralický SněžníkKrálický Sněžník je nejvyšší vrchol (1424 m) stejnojmenného třetího nejvyššího pohoří v České republice, nacházejícího se na státní hranici s Polskem, v délce zhruba 16 km táhnoucí se od města Králíky po Kladské sedlo. Z vrcholové kupole výrazně modelované mrazovým zvětráváním vybíhá pět dílčích rozsoch. Název hory vyplývá z dlouhého zimního období − sněhová pokrývka vydrží na vrcholu až 8 měsíců v roce. Několik metrů pod vrcholem na jižním svahu hory pramení řeka Morava. Hora leží na hlavním evropském rozvodí. Řeka Morava spolu s několika přítoky odvádí vody z jižní části hory do Černého moře. Severní (polská) část hory patří do úmoří Baltského moře, v oblasti hory pramení několik potoků.

Klášter Hedeč

Klášter HedečNad městečkem Králíky strmí ve veliké výšce poutní areál, spojený s městem alejí s kapličkami. Stavba kostela byla dokončena roku 1700 a téhož roku byl do kostela přinesen milostný obraz Panny Marie. Stal se srdcem tohoto poutního místa a Lysá hora dostala nové jméno - Hora Matky Boží. V roce 1710 byla dokončena další stavba - klášter. Klášter na Mariánském kopci u Králík sloužil od jeho dokončení v roce 1710 řádu servitů, od roku 1883 řádu redemptoristů, v letech 1950 až 1960 kláštěr sloužil jako vězení pro kněze. Nyní zde sídlí charitní domov řádových sester. Až ke klášteru vede alejí lemovaná Svatá cesta, která začíná již na Malém náměstí v Králíkách. Unikátní zajímavostí kláštera jsou Svaté schody. Ty jsou napodobeninou schodiště v hradu Antonia v Jeruzalémě, později převezené do Říma. Po nich kráčel Ježíš Kristus k soudnímu stolci Piláta. Nahoru chodí poutníci po schodech po kolenou, zatímco boční schodiště slouží k normálnímu sestupu dolů.

Dělostřelecká tvrz Bouda

Dělostřelecká tvrz BoudaDělostřelecká tvrz Bouda je v současné době největším muzeem československého stálého opevnění na území České republiky. Muzeum je provozováno v dělostřelecké tvrzi Bouda, která byla součástí pevnostního systému budovaného v letech 1935-38. Od roku 1990 zde probíhají rekonstrukční práce za dobrovolné pomoci desítek nadšenců z řad amatérských zájemců o čs. opevnění (bunkrologů). V průběhu několika let se podařilo zpřístupnit pro širokou veřejnost téměř celou tvrz. V roce 1995 byla tvrz Bouda Ministerstvem kultury ČR prohlášena za kulturní památku. Ročně tvrz Bouda navštíví více než 15 tisíc návštěvníků.

Dělostřelecká tvrz Hůrka

Dělostřelecká tvrz HůrkaTvrz Hůrka představuje nejdokončenější stavbu svého druhu na území ČR přístupnou veřejnosti – dělostřeleckou tvrz z let 1935-1938. Je tvořena pěti mohutnými objekty v nejvyšším stupni odolnosti (stěny a stropní desky 350 cm) a rozsáhlým podzemním systémem chodeb a sálů hluboko ve skalním masivu (délka cca 1,7 km).